Užívajte si komfort
a ticho s klimatizáciou od LG

SLUŽBY

DODANIE & PREDAJ

Dodávame klimatizačné zariadenia od prémiových svetových výrobcov značiek ako LG, MITSUBISHI, DAIKIN, ale aj od mnohých ďalších výrobcov. Každý si v našej ponuke môže vybrať spomedzi viacerých typov a prevedení  klimatizácií od štandardných nástenných až po kanálové či podstropné jednotky. Zabezpečujme nielen predaj klimatizácií, ale aj odborné poradenstvo, odbornú montáž našimi certifikovanými pracovníkmi a aj záručný a pozáručný servis. Na základe BEZPLATNEJ obhliadky Vašich priestorov Vám vieme odporučiť dodanie vhodného zariadenia spolu s montážou . Naše klimatizačné zariadenia sú vhodné pre akýkoľvek priestor.

Prečo si vybrať Klimatizáciu od Nás?

•    patríme k dlhoročným dodávateľom na Slovensku
•    máme dlhoročné odborné skúsenosti v danej oblasti
•    neustále inovujeme naše produkty a služby
•    zabezpečujeme komplexné riešenia potrieb klienta
•    máme vlastný tým technikov z odborným zameraním na chladiarenskú techniku

MONTÁŽ

Firma Klima LG zabezpečuje odbornú montáž klimatizačných, chladiarenských, rekuperačných zariadení a tepelných čerpadiel. Zabezpečujeme dodávku, montáž, záručný a pozáručný servis na všetky nami dodávané zariadenia ale aj zariadenia dodávané inými dodávateľmi.

Montáž je zabezpečená našimi internými technikmi, ktorý majú dlhoročné odborné a praktické skúsenosti v danom odvetví. Sú to špičkový odborníci pravidelne odborne a prakticky vzdelávaný, sú držiteľmi odborných oprávnení a certifikovaný pre danú oblasť a problematiku.

Správna a odborná montáž chladiacich a klimatizačných zariadení prispieva k správnej a bezporuchovej prevádzke, dlhej životnosti, predchádzaní a eliminácii neplánovaných porúch, šetrí spotreby energií a taktiež finančné prostriedky za prípadné škody spôsobené nekvalifikovanou a neodbornou montážou zariadení.

SERVIS

 

Firma Klima LG zabezpečuje odborný záručný a pozáručný servis klimatizačných, chladiarenských, rekuperačných zariadení a tepelných čerpadiel ako aj zákonom stanovené prehliadky a revízie chladiacich zariadeniach na tesnosť chladiacich okruhov. (Zbierka zákonov č. 286/2009).

Zabezpečujeme dodávku a montáž, záručný a pozáručný servis pre všetky nami dodávané zariadenia ale aj zariadenia dodávané inými dodávateľmi vrátane dodania potrebných náhradných dielov.

Zabezpečujeme pravidelný záručný a pozáručný servis našimi internými technikmi. Naši technici majú dlhoročné odborné a praktické skúsenosti v danom odvetví. Sú to špičkový odborníci pravidelne odborne a prakticky vzdelávaný, sú držiteľmi odborných oprávnení a certifikovaný pre danú oblasť a problematiku.

Pravidelná údržba a servis chladiacich a klimatizačných zariadení prispieva k bezporuchovej prevádzke, predĺžení životnosti a eliminácii neplánovaných porúch, šetrí spotreby energií a taktiež finančné prostriedky za neplánované havarijné opravy a prípadné škody.

ČISTENIE & DEZINFEKCIA

Zabezpečujeme tiež profylaxiu (čistenie a kontrolu) klimatizačných systémov rôznych značiek ktorá prispieva k hygienicky čistej prevádzke zariadenia.

Čistenie/profylaxia/ klimatizácie a pravidelná kontrola obsahuje :

- Čistenie vnútornej aj vonkajšej jednotky
- Čistenie a dezinfekcia filtra a výparníka vnútornej jednotky
- Čistenie kondenzátora vonkajšej jednotky

Kontrola zariadenia obsahuje :


- Kontrola elektrickej časti vnútornej jednotky
- Kontrola stavu tesnosti chladiaceho okruhu zariadenia
- Kontrola ventilátora a žalúzie
- Kontrola ventilátora vonkajšej jednotky

Elegantný design,
atraktívna na prvý pohľad!